Üretim tesisleri

İtalya

Kilometre taşları

1972

Eldor’un Başkanı ve CEO’su Pasquale Forte iki tutkusunu, elektronik ve Orsenigo’yu tek bir terimde birleştirdi: Eldor.  Şirketin başlıca uzmanlık alanı tüketici elektroniği sektöründe radyo ve televizyon alıcıları için yüksek gerilimli transformatörler geliştirmekti.

1976

Eldor kendini yeniden canlandırarak otomatikleştirilmiş üretim hatları dizayn etmeye, geliştirmeye ve kurmaya başladı. Robotik girişimcisi ve öncüsü olarak, Eldor günümüzde üretim proseslerinde kullanılan robotiklerin lideridir.

1996

20 yıldan sonra, sektöründe dünya lideri ve pek çok uluslararası ödülün sahibi Eldor, tüketici elektroniği işindeki başarısının keyfini tam anlamıyla çıkarırken, oldukça nadir görülen bir olay meydana geldir. Pasquale Forte piyasadan geleneksel televizyon sektörünün ömrünün sonuna ulaştığı ve en çok on yıl daha süreceği algısını edindi. Otomotiv Sanayiine yatırım yaparak çeşitlendirme stratejisini tasarlamaya başladı ve 1999 yılında bir akü bölümü açmaya çoktan hazırdı.
Bu tercih, iki kat inovasyon odağı ile, piyasanın dolaylı ihtiyaçlarını hitap ederek Grup’ta zaten mevcut olan kaynaklardan yararlanmıştır.

2002

Eldor başarılı bir şekilde gelişti ve Otomotiv piyasasına odaklandı. Ateşleme sistemlerinin üretimi gitgide artarken, şirket yenilikçi elektronik kontrol üniteleri (EKÜ) geliştirmek için Bologna’da bir araştırma merkezi açtı. 

2007

Yeni tesisler. Yalnızca düşük çevresel etkiye sahip yeni sistemleri araştırmak için yeni bir araştırma merkezi açıldı.

2015

Eldor, Şirketin köklerini ve temelinde yatan değerleri mühürlemek için Orsenigo’da yeni şirket genel merkezinin açılışını yaptı. Şirket genel merkezi, insanların huzurlu ve güvenli hissettikleri bir yerde, endüstriyel ve insani gereksinimleri bir araya getirmenin iyi bir örneğidir. 

2016

Yıllarca süren araştırma ve deneyin ardından, yakıt hücreleri bölümü kuruldu. Yakıt hücreleri araba akülerinin yerini alan temiz bir enerji cihazıdır. CO2 emisyonlarını azaltarak çevreye yardımcı olurlar.
Bu teknoloji Grup’un kendini, dünyayı yaşanacak daha iyi bir yer haline getirmek için ürünler geliştirmeye adamasının önemini ortaya koymaktadır.