İnsanlar / Kurumsal sosyal sorumluluk

Sağlik ve güvenlik

Sağlik ve güvenlik

Grup’un, iş hayatında başarı için vazgeçilmez bir faktör olarak iş sağlığı ve güvenliği konularına dair özel ilgisine, sürekli güncellenen yönetim ve izleme sistemleri, eğitim inisiyatifleri (özellikle yeni kollarda) ve çalışanlar arasında işte sağlık ve güvenlik ile ilgili farkındalığı artırmak için katılım gösterilmesi kanıt olarak görülmektedir. Aynı zamanda  kaza, yaralanma ve meslek hastalıklarının önlenmesini kolaylaştırarak çalışanların sağlık ve güvenlik risklerini minimize etmeyi amaçlayan devamlı tesis, makine ve ekipman yönetimi gibi  çok sayıda somut eylem bu durumun göstergesidir. 

Grup, işyerinde güvenlik kültürünü yaymayı teşvik etmek amacıyla eğitim kursları düzenlenmesi yoluyla ve çalışanların iş faaliyetleri esnasında maruz kalabilecekleri riskler ile ilgili olarak en yüksek güvenlik standartlarına ulaşmayı amaçlı çok sayıda hedeflenen iş ortamı ve makineleri bakım müdahalesi yoluyla kendini çalışanlarının sağlıklarını korumaya adamaktadır.

Tüm Eldor Grup tesislerinde tamamen sağlık ve güvenlik konularına ayrılan yerel bir departman mevcuttur.

Her bir tesisin çalışma ortamı uluslararası sağlık ve güvenlik standartları ve yönetmelikleri uyarınca dizayn edilmektedir. Çalışma koşullarını mümkün olduğu kadar güvenli olmasını temin etmek; dikey ve yatay levhalar ile ve tek yönlü trafik uygulaması aracılığıyla tesislerin dahili çalıştırılabilirliğinin güvenli yönetiminden mekanik türdeki herhangi bir riskten kaçınmak amacıyla üretim alanlarında kullanılan makineler üzerine uygun güvenlik cihazlarının (bariyerler, ışık gözeleri, acil durum butonları, hareketli organların kapatılması ve sınırlandırılması) uygulamasına kadar her açıdan ilgilenmektir.
Eldor Grup’un tesisleri, her bir vardiya için belirlenen ve bir yangın veya diğer bir acil durumun meydana gelmesi durumunda müdahale etmek için uygun bir şekilde eğitilen acil durum yönetim ekiplerine sahiptir.