İnsanlar / Kurumsal sosyal sorumluluk

Kurumsal sağlık girişimleri

Kurumsal sağlık girişimleri

İnsanların gelişimine ve refahlarına, sosyal yaşama ve aile birliğine gösterilen özen sürdürülebilir büyüme politikasını başarılı bir şekilde izlemek için önemli mihenk taşları ve vazgeçilmez unsurlardır.
Eldor Grup çalışanların iş hayatları ile özel hayatlarını uzlaştırmayı ve Grup’un iç atmosferini iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi sağlık tedbirini ve girişimlerini teşvik etmiştir.