İnsanlar / Kurumsal sosyal sorumluluk

İş arkadaşları

İş arkadaşları

2.787 İŞ ARKADAŞI (2016’ya göre +%17)

Eldor Grup’un 31 Aralık itibariyle toplam iş gücü, bir önceki yıla göre %17’lik bir artış kaydederek 2.787 olmuştur.

Eldor iş arkadaşlarının %55’i kadındır.

%

%