İnsanlar / Kurumsal sosyal sorumluluk

İş arkadaşları

İş arkadaşları

3.345 İŞ ARKADAŞI (2017’ya göre +%20)

Eldor Grup’un 31 Aralık itibariyle toplam iş gücü, bir önceki yıla göre %20’lik bir artış kaydederek 3.345 olmuştur.

Eldor iş arkadaşlarının %55’i kadındır.

%

%