İnsanlar / Kurumsal sosyal sorumluluk

İş arkadaşları

İş arkadaşları

3.516 İŞ ARKADAŞI (2018’ya göre +%5)

Eldor Grup’un 31 Aralık itibariyle toplam iş gücü, bir önceki yıla göre %5’lik bir artış kaydederek 3.516 olmuştur.

Eldor iş arkadaşlarının %52’i kadındır.

%

%