Ötesi

Akıllı malzemeler

Makrokozmostan Mikrokozmosa ve
tekrar Makrokozmosa

Akıllı malzemeler

Bizi meydana getiren tüm maddeler yıldızların eseridir, hidrojenden uranyuma kadar tüm elementler Süpernovalar’da meydana gelen nükleer reaksiyonlarda, yani yaşamlarının sonuna gelen güneşten çok daha büyük kütleli yıldızların patlaması ve içlerinde meydana gelen nükleer reaksiyonlardan dolayı uzaya yayılması sonucu oluşmuştur. Yani biz gerçekten yıldızların çocuklarıyız.

Margherita Hack

Makrokozmos materyallerinden mikrokozmos materyallerine ve tekrar makrokozmos materyallerine dönüş yolculuğunu düşlüyoruz.  Fiziki engellerin ötesine gitmeyi, doğaya saygılı bir yaşam için çözümler sunan akıllı materyalleri araştırmayı ve geliştirmeyi hayal ediyoruz.

Malzemeler, araçlardır ve aynı zamanda engin bir bilgi yolunun sonudur.  Gelecekte, yeni fonksiyonları gerçekleştirmek için canlanacaklar ve akıllı malzemeler adı altında heyecan verici bir teknolojik trendi takip edeceklerdir.

Akıllı malzemeler sürdürülebilir teknolojik ilerlemenin anahtarı olabilir. Bunlar son derece evrimleşmiş teknolojilerin ve yoğun laboratuvar araştırmalarının sonucudur, çünkü akıllı malzemeler çevresindekilere tepki verebilen akıllı nanomateryallerdir. Kirletmedikleri gibi “ilerlemenin” çevre üzerindeki negatif etkisini dengelerler. Bir veya daha fazla özelliklerini (mekanik, optik, elektriksel, manyetik, kimyasal ve termal küreler gibi) değiştirerek çevresindeki değişimlere tepki veren malzemelerdir.

Bir malzemenin uyum yeteneği her şeyden önce doğal kaynaklardan faydalanma ve çevresel girdilere az ya da çok bağımsız bir şekilde tepki verme ve böylece, en azından kısmen, insan ve hayvan krallığında tipik olarak kullanılan stratejileri çoğaltma ve dolayısıyla harici koşullara neredeyse biyolojik tarzda tepki verme kapasitesine göre ölçülür.

Eldor, termal yönetim, ağırlık azaltma ve malzemenin tepki verebilme kabiliyetlerine, yani obje ve çevrenin aynı frekansta titreşerek bir bütün haline gelebilsin diye çevresindekilere uyum sağlama ve statülerini değiştirme kabiliyetlerine odaklanan ilişkili malzemeler ve teknolojiler geliştirmektedir.

Malzemelerin geliştirilmesi tasarımın geliştirilmesi ile beraber gerçekleştirilmektedir. Tasarım ve malzemeler iki ayrı dünyadır, fakat birbirleri ile yakından bağlantılıdır ve etrafımızdaki fiziksel dünyaya şekil vermede eşit derecede önemlidirler. Tasarım, ürünler yaratır ve ürünler de malzemelerden yapılır. Tasarım ürünlere işlevler verir ve malzemeler de bu işlevleri mümkün olan en iyi şekilde birleştirmek için seçilir ve şekillendirilir.

Otomotiv malzemeleri için araştırma ve geliştirmeden bahsetmişken, Eldor’un çabalarının çoğu arabaların ağırlığını azaltan malzemeleri geliştirmeye ve kullanmaya harcanmaktadır.  Arabalar son otuz yılda, gerekli, ekstra güvenlik önlemleri ve üst düzey özelliklerden dolayı (klima gibi) ciddi anlamda daha da ağır hale geldiler.  Araba ağırlığını azaltmak ve önümüzdeki emisyon mevzuatına uymak için bu eğriyi aşağı doğru çekmek büyük bir zorluktur. Güç aktarma mekanizmaları ikincisini başarmak için en etkili yöntemdir, ancak ağırlığı azaltmak da işe yarayabilir. Araştırmalar kütlede %10’luk bir azalmanın, araba ve sürüş çevrimine bağlı olarak kullanılan yakıtta %3 ila %7 arasında fayda sağlayabileceğini göstermektedir. Bu etki, yakıt tüketimi ve daha küçük boyut bakımından daha verimli motorlar ile azami düzeye çıkmaktadır. Ortalama olarak, 100 kg’lık ağırlık azalması -10 gr CO2/km sağlamaktadır.

Otomotiv Sanayii sürekli hareket halindedir, sürekli evrim ve gelişimde hızlı bir tempoya sahiptir. Eldor araştırarak, tasarlayarak ve tümüyle sürdürülebilirlik ve çevresel etkinin azaltımını amaçlayan yeni malzemeler uygulayarak, bu dünya ile uyum içinde hareket etmektedir.