İnsanlar

Kurumsal sosyal sorumluluk

İmajınızı Güzelleştirmeyin,
Eylemlerinizi Güzelleştirin

Kurumsal sosyal sorumluluk

Eğer bir şirket herkesin iyiliğini gözetmeyi arzuluyorsa, ilk önce tüm çalışanlara, tüm katkı sunanlara saygı göstermelidir.  Şunu memnuniyetle söylüyorum ki ELDOR’da bizim “çalışanlarımız” yoktur, fakat takım arkadaşlarımız ve destekçilerimiz vardır. Şu kanaatte olmaktan memnunum ki şirketimizde çalışan tüm insanlar ona inanmaktadır, servetimizi ve rekabet gücümüzü artırmak için adanmışlık ve şevk içinde çalışmaktadırlar.
Ortak iyilik için, şirketimiz toplumun merkezindedir ve ona bu rolü verirsek bu, bir mutluluk hissi doğurabilir.

P. Forte

Eldor Grup’un sürdürülebirliğe dair çabası birkaç yolla hayata geçirilmektedir. Tüm iç ve dış kurumsal ilişkileri garanti altına almak için net kuralların belirlenmesi ve bunlara uyulması her zaman bütünlük, dürüstlük ve hakkaniyet standardı ile bağdaşmaktadır.
Çevrenin korunması ve doğal kaynakların sömürülmesinin azaltılması için tedbirlerin belirlenmesi. Tüm çalışanlara fiziksel ve ahlaki bütünlüklerini koruyabilecekleri güvenli bir çalışma ortamının temin edilmesi.
Çalışanların Kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini, daha genel bir tabirle, refahlarını amaçlayan girişimlerin teşvik edilmesi ve böylece adil çalışma/özel yaşam dengesinin temin edilmesi.   Durumu daha az iyi olanın desteklenmesi, spor ve kültür etkinliklerinin teşviki, yerel toplumların gelişimi gibi sosyal olarak üstlenilen eylemlerin desteklenmesi.

İş arkadaşları

Daha Fazla Oku

Yerel toplum

Daha Fazla Oku

Sağlik ve güvenlik

Daha Fazla Oku

Kurumsal sağlık girişimleri

Daha Fazla Oku

Çevresel sorumluluk

Daha Fazla Oku

Dokümanlar

Daha Fazla Oku